SERVIS


Pre všetky dodávané výrobky zaisťujeme kvalitný autorizovaný servis a to ako našimi kvalifikovanými technikmi tak aj prostredníctvom zmluvných servisných organizácií.

Periodické bezpečnostné technické kontroly (BTK) našich výrobkov zaisťujeme podľa požiadaviek zákona o zdravotníckych pomôckach minimálne 1 x ročne, zákazník dostane protokol o vykonanej kontrole. Jednotlivé prístroje sú označené etiketou so záznamom o budúcej kontrole.

Zaručujeme dostupnosť náhradných dielov za priaznivé ceny a garantujeme ich dodávky po dobu minimálne 10 rokov od ukončenia výroby.