PROFIL SPOLOČNOSTI

História vzniku spoločnosti ELMED Piešťany

Spoločnosť zahájila svoju činnosť  1.1.1992. Technickú činnosť zabezpečovali kvalifikovaní servisní technici ( pôvodne technici firmy Chirana OTS / Chiros Piešťany ).

Z počiatku sa aktivity firmy venovali výhradne technickým záležitostiam v oblasti poskytovania služieb zdravotníckym zariadeniam :

  • záručný a pozáručný servis prístrojov zdravotníckej techniky
  • montáže prístrojov vrátane odborného zaškolenia obsluhujúceho personálu
  • preventívne odborné prehliadky plus poradenská činnosť vrátane vystavenia odborných posudkov a vyraďovacích protokolov
  • výroba a úpravy zdravotníckej techniky

V roku 1994 sme pôsobenie firmy rozšírili o nasledujúce činnosti :

  • veľkoobchodný a maloobchodný predaj sveteľných zdrojov OSRAM
  • veľkoobchodný a maloobchodný predaj osvetľovacej techniky firmy HALLA, MASSIVE, HALVA .

Od roku 1995 sme našu činnosť rozšírili aj o poskytovanie obchodných služieb pre zdravotnícke zariadenia :

  • predaj prístrojov zdravotníckej techniky
  • dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a príslušenstva
  • vytvorenie predbežnej ( orientačnej ) projekčnej dokumentácie pri zriaďovaní nových zdravotníckych pracovísk, alebo zariaďovaní pracovísk novou technikou

Na konci roku 2022 spoločnosť pod vplyvom veľmi smutných okolností prevzala manželka zakladateľa a riaditeľa spoločnosti, ktorý po krátkej chorobe náhle zomrel.

V roku 2024 spoločnosť prevzali noví majitelia v spolupráci manželkou zakladateľa spoločnosti a vymenovaním nového riaditeľa spoločnosti. Spoločnosť tak po vyše 32 rokoch histórie pokračuje ďalej aj s kvalifikovanými servisnými technikmi a zabezpečujúcim personálom tak, ako to bolo v celej histórií spoločnosti.

V súčasnosti technickú činnosť zabezpečujú kvalifikovaní servisní technici v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku.