Dorozumievacie systémy sestra – pacient

Uplatnenie nachádzajú v zdravotníctve aj v domovoch sociálnych služieb.

Cenovú ponuku predkladáme na základe požiadaviek a po následnej obhliadke a vyčíslení ceny

.