Postele a ležadlá  

- Vyšetrovacie, rehabilitačné, masážne a manipulačné lehátka, gynekologické, ORL kreslá atď.