Signalizačný systém produktového radu MediCall MDC SV05

Signalizačný systém MDC SV05 z programového radu MediCall je určený pre oblasť zdravotníctva, sociálnu sféru, sanatória, kúpeľné domy a pod. Nad rámec štandardnej signalizácie je možné systém rozširovať o hovorové prvky umožňujúce jednostrannú komunikáciu smerom ku klientom tzn. centrálne hlásenie. Systém môže pracovať ako celok alebo v prípade potreby je možné jednoduchým stlačením tlačidla vytvoriť samostatné podsystémy, ktoré pracujú úplne autonómne. Táto funkcia nájde uplatnenie vo všetkých prevádzkach, kde sú využívané prechodné stanovištia personálu, napr. pri denných službách. Umožňuje efektívnu komunikáciu personálu s pacientmi vrátane možností rozširovania systému o ďalšie prvky a funkcionality.Systém MDC SV05 je súborom samostatných funkčných jednotiek a prvkov. Všetky produkty programu MediCall sú zamerané na vysoké nároky súčasných moderných prevádzok s dôrazom na komfort a jednoduchosť obsluhy.